fbpx

בקר לאופניים חשמליים

המנגנון שמפעיל את האופניים החשמליים מורכב ממספר חלקים עיקריים: מנוע, מטען, בקר וסוללה. לכל חלק במערכת חשיבות רבה לתקינות וביצועי האופניים החשמליים הבקר הוא החלק אשר אחראי על מהירות המנוע ועל תפקוד המערכת החשמלית של האופניים.

מהו בקר?

בקר הוא מרכז המערכת אליו מתחברים כל הרכיבים החשמליים וממנו נשלחות פקודות אלקטרוניות לחלקים השונים. אופניים חשמליים לא יכולים לפעול בצורה תקינה ללא בקר תקין ומותאם לשאר החלקים. זהו רכיב חשמלי אלקטרוני שמקבל את האנרגיה לפעילותו מהסוללה של האופניים החשמליים והוא מווסת את הזרם שמגיע אל המנוע, בהתאם לרמת המהירות הרצויה.

 

תפקידיו העיקריים של הבקר

  • פיקוח על הזרם והמתח החשמלי
  • שליטה על מהירות המנוע והגבלת המהירות המקסימאלית
  • הפסקת פעולת המנוע בעת עצירה
  • הפעלת נורות חיווי שונות

מה חשוב לדעת על בקר לאופניים חשמליים?

הבקר מסווג לפי ההספק המקסימלי שלו היחידות ואט ולפי טווח המתח שהוא יכול לייצר אשר נמדדים בוולט ואמפר. ככל שההספק של הבקר גדל כך האופניים יגיעו למהירות גבוהה יותר אבל אי התאמה בין הבקר למנוע יגרום לבעיות ולאי תקינות של האופניים. תקלה בבקר עלולה לפגוע במערכות החשמליות השונות ולכן יש לתקן או להחליף אותו רק במעבדה מקצועית לתיקון אופניים חשמליים.

הירשמו כאן כדי להשתתף בהגרלה!

שימו לב - לאחר מילוי הטופס ישלח אליכם מייל אישור שחובה למלא כדי להשתתף בהגרלה